Gårdspraktiken

Fysioterapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) innebär att kroppens skelett, leder och muskler undersöks och behandlas med hjälp av händerna. En led kan vara stel eller blockerad (upphakad) och funktionen behöver normaliseras med mobilisering eller manipulation.

Musklerna kan vara spända och blir avspända med mjukdelsbehandling och stretching. Vissa muskler kan vara svaga och behöver styrketräning. Kroppens hållning är ibland mindre lämplig. Detta kan ge upphov till felaktig belastning på leder och muskler. Hållningskorrigering hjälper till att minska/eliminera värk och smärta. OMT undersöker och behandlar även kroppens perifera nervsystem.

Akupunktur

Akupunktur (AKU) är en behandlingsmetod som har funnits i flera tusen år. I Sverige blev metoden accepterad mot slutet av 1900-talet. Akupunktur användes för att lindra/bota smärta och värk. Inom akupunkturmetodiken är kroppen markerad med olika linjer (meridianer). Längs meridianerna finns akupunkturpunkter i vilka akupunkturnålen sticks in. Nålen är helt steril och kastas efter behandlingen. Olika akupunkter i kombination används vid behandling. Vid t.ex. migrän används en typ av punktkombination, vid tennisarm en helt annan. Behandlingseffekten kan stimuleras genom att nålen vrids, nålarna kan också förses med låg/högfrekvent ström. Behandlingstiden är 20 – 30 minuter. Andra metoder med akupunktur är behandling av triggerpunkter (TP). Dessa punkter finns i musklerna och känns tydligt vid undersökning. Metoden innebär att nålen sticks in i TP för att skapa avspänning och öka blodcirkulationen. Vanliga områden på kroppen där TP är lokaliserad är i nacke, skuldran och sätesmusklerna. Periostakupunktur innebär stimulering av muskel senans infästning vid skelettet. Stimulering är kortvarig och syftar till att starta en läkningsprocess. Inom akutpunkturtekniken förekommer även öron- och ögonakupunktur men dessa metoder används ej vid Gårdspraktiken.

Individuellt anpassad träning

Många funderar över hur det är lämpligt att träna sin kropp. Ett vanligt misstag är att man går ut för hårt för att få ett snabbt resultat. Är kroppen inte van vid fysisk belastning kan för kraftig plötslig ansträngning ge upphov till skador. Vid olika besvärstillstånd och sjukdomar är det viktigt att rätt träningsmetod används. Genom samtal och undersökning kan ett personligt anpassat träningsprogram utformas.

Idrottsskador

Skador inom idrotten är baksidan av alla de positiva effekter som uppstår i kroppen vid fysisk aktivitet. Knäleder och fotleder skadas ofta inom kontaktidrotter såsom fotboll, ishockey etc. Hälseneinflammation är inte ovanligt vid löpning och tennis. Gårdspraktiken hjälper Dig att ställa diagnos då skada/besvär uppkommit. Du får råd och behandling. Vid behov skrivs remiss till annan vårdgivare.

Skador i samband med ridsport

Inom ridsporten är problem med ländryggen och bäckenet vanligt förekommande. Undertecknad som själv är ryttare, hjälper dig med undersökning och behandling. Du får råd till egenvård. Finns det behov för din behandling så kan du sitta upp på en av gårdens hästar. Upphakning (blockering) ses ofta i ländryggens olika leder och bäckenlederna (SI lederna) med manipulation kan funktionen normaliseras. Skador inom ridsporten sker inte bara vid ridning utan även i allt kringarbete såsom hantering av foder, mockning etc. Även inom andra ”hästsporter” ses olika problem i skelett, leder och muskler. På min mottagning möter jag personer från travsporten med ryggskott och diskbråck.

Funktionsanalys på Gårdspraktiken och ute på företag

Funktionsanalys inleds med ett samtal om din nuvarande hälsa samt eventuella tidigare sjukdomar och skador. Gjorda undersökningar, pågående, tidigare medicinering och livsstilsfrågor. Undersökning sker kliniskt av rörelseorganen leder och muskler. Perifer neurologi och blodcirkulation undersöks. Föreligger behov av behandling genomförs detta. Du får råd och tips på egenvård.

Arbetsskador

Arbetsskador uppstår till och från arbetsplatsen. På själva arbetsplatsen kan muskler felaktigt belastas genom ensidig och långvarig spänning. Detta ger upphov till värk och smärta. Felaktiga arbetsställningar, rörelser och lyft kan drabba utsatta leder. Inte minst är nacken och ländryggen utsatta kroppsregioner. Gårdspraktiken bedömer dina uppkomna problem och behandlar dessa. Du får tips om lämplig ergonomi. Behöver du intyg angående dina skador/sjukdomar får du hjälp med detta.